Артикулът не беше открит!

Артикулът не беше открит!
ОУ "Йордан Йовков" основано през 1971 година