Управление и учители

 

 

 

ДИРЕКТОР:

 

ЖИВКО ЖЕЧЕВ – директор

Начална педагогика в ШУ „К. Преславски” – Шумен

С ПКС – V степен

В ОбУ „Йордан Йовков” от 1994г

Тел. за контакти 0879 141 259; 0897400286

 

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ:

 

МИГЛЕНА ПЕНЕВАзаместник - директор

Музикална педагогика  в АМТИИ – гр. Пловдив

В ОбУ „Йордан Йовков” от 1991г

Тел. за контакти 0879 697 252

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Иванка Бойчева Петкова –  старши учител в подготвителна група
Предучилищна педагогика в ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен
Начална училищна педагогика в СУ „Кл. Охридски” – гр. София
С ПКС – III степен
В ОбУ „Йордан Йовков” от 1995г

Пенка Цветанова Дянкова –учител в начален етап

Предучилищна и начална училищна педагогика –в ШУ „К. Преславски” – Гр. Шумен

С ПКС – ІV степен

В ОбУ „Йордан Йовков” от 2012г

 

Илияна Христова Динкова - учител в начален етап

начална училищна педагогика и английски език – в ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен

В ОбУ „Йордан Йовков” от 2020г

 

Петър Василев Станчев учител в начален етап

начална училищна педагогика – в ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен

С ПКС  - V степен

В ОбУ „Йордан Йовков” от 2018г

 

Татяна Иванова Димитрова - учител в начален етап

начална училищна педагогика – в ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен

С ПКС  - V степен

В ОбУ „Йордан Йовков” от 2016г

Цветомир Йорданов Стефанов – старши учител  в начален етап - ЦДО
Начална училищна педагогика в ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен
В ОбУ „Йордан Йовков” от 1996г.

Надежда ИвелиноваБайрамалиева – старши учител в начален етап - ЦДО

Начална училищна педагогика и ИТ в ШУ „К. Преславски” – Шумен

С ПКС  - V степен

В ОбУ „Йордна Йовков” от 2011г

 

Марияна Хинева Костадинова – учител по БЕЛ в прогимназиален етап

Учител по Български език и литература, Английски език,

Информатика и физическо възпитание

С ПКС – ІV степен

В ОбУ „Йордан Йовков“ от 2021г

 

Даниела Иванова Николова –учител по БЕЛ в гимназиален етап

Предучилищна и начална педагогика  в ШУ „К. Преславски“ – гр. Шумен

Учител по БЕЛ  - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,

С ПКС – V степен

В ОбУ „Йордан Йовков“ от 2019г

 

Камелия Василева Василева – Учител по БЕЛ в гимназиален етап

Учител по БЕЛ, История и Тр. Обучение – ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен

Информатика  - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново

В ОбУ „Йордан Йовков“ от 2022г

 

Юркия Сали Ризова –Учител по Английски език

Начална училищна педагогика и ИТ в ШУ „К. Преславски“ – гр. Шумен

Учител по БЕЛ и Английски език в РУ „ Ангел Кънчев“ – гр. Русе

С ПКС – V степен

В ОбУ„Йордан Йовков“ от 2018г

 

Жана Петкова Димитрова  - Учител по Английски език

Учител по Английски език –

В ОбУ „Йордан Йовков“ от 2021г

 

Мартин Георгиев Георгиев –Учител по Немски език

Учител по Немски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново

В ОбУ „„Йордан Йовков“ от 2021г

 

Детелина Радева Тодорова –учител по математика

Учител по математика, физика и астрономия  в ШУ „К. Преславски“ – гр. Шумен

С ПКС  - V степен

В ОбУ „Йордан Йовков“ от 2019г

 

Мима Костадинова Рачева – Ръководител направление“ ИКТ“
Информатика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. ВеликоТърново,

Учител химия и физика, изобразително изкуство – ШУ „К. Преславски“ – гр. Шумен.
С ПКС – ІV степен

В ОбУ „Йордан Йовков” от 1995г

 

Весела Богданова Велкова – старши учител по ПНЕ

Учител по Физика и Химия, Информационни технологии

ШУ „К. Преславски“ – гр. Шумен

С ПКС – V степен

В ОбУ „Йордан Йовков“ от 2015г

 

Красимира Димитрова Митева – старши учител по история и география
История, География във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново
С ПКС  - V степен

В ОбУ „Йордан Йовков” от 2004г.

 

Миглена Стоянова Пенева – старши учител по музика, Технологии и предприемачество
Музикална педагогика в АМТИИ – гр. Пловдив
Ръководител на Вокална група

Методика на обучението по Предприемачество СУ „Кл.Охридски“ – Гр. София

С ПКС – IV степен

В ОбУ „Йордан Йовков” от 1991г.
 

М.С. Жанета Иванова Георгиева – старши учител по физическо възпитание
Учител по ФВС,треньор на по вдигане на тежести

Национална спортна академия – гр. София
С ПКС – IV степен
В ОбУ „Йордан Йовков” от 1995г.
 

Деница Любомирова Тракийска– учител в професионална паралелка

Технология на храненето – Тракийски университет – гр. Стара Загора

В ОбУ „Йордан Йовков“ от2017г

 

Деляна Стефанова Милева – Василева - учител в професионална паралелка

Туризъм, Мениджмънт на хотелиерски и ресторантьорски бизнес – ИУ – гр.Варна

Начална училищна педагогика и английски език, предучилищна педагогика –

ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен

С ПКС – ІV степен

В ОбУ „Йордан Йовков“ от 2018г

 
ОУ "Йордан Йовков" основано през 1971 година