История на училището

Богата и разнообразна е историята на училището, носещо името на певеца на Добруджа - Йордан Йовков.
Началните страници от летописа си то води от Пазарджишкото частно първоначално училище в гр. Добрич.
1940 г., когато Южна Добруджа е присъединена към България, с решение на Шуменския околийски инспекторат, училището се именува Йордан Йовков.

Сградата му се намира на ул. „Йордан Йовков” в град Добрич. В нея има 5 учебни стаи, като в една от тях се помещава детската градина. Училищният двор е малък, неподходящ за физкултурни занимания. Учи се на една смяна до учебната 1957/58 г., след която обучението става двусменно. Броят на учениците непрекъснато расте, а материалната база не е в състояние да ги побере. Затова през 1962 г. сградата се преотстъпва на ПУ „Д-р П. Берон”.
Изгражда се нова , която започва да функционира през 1971 г. В нея се събират децата от прилежащите квартали : „Строител” и „Иглика”. Постепенно училището се утвърждава като културно средище на района, съобразявайки се  с факта, че до средата на 90-те години етническото съотношение е 60/40 % в полза на децата от български произход, а около 2000 г. вече е в полза на децата от ромски произход. Това определя основните насоки в извънкласната работа на учителския колектив, а те са занимания с танци, музика, спорт, изобразително изкуство.
Създава се и се утвърждава група за ромски фолклор, с ръководител Димитричка Боева, в която участват около 50 деца с невероятно желание да танцуват. Наред с танците те получават теоретични знания за групите роми в нашата страна и техните характерни различия. Развиват и събирателска дейност, плод от която е подредения кът с ромски старинни предмети. С научените танци участват в празненствата за Банго Васил (Ромската нова година), Международния ден на ромите - 8 април, в концерти по общински проекти и др. Представителна група взема участие във фестивала „Отворено сърце” на организацията „Амалипе” във гр. В. Търново, където представянето й е отлично.
С годините популярност натрупват секцията по волейбол, с ръководител Атанас Даскалов и на секцията по вдигане на тежести към СКВТ „Добрич”, с треньор Жанета Георгиева – четирикратен европейски шампион в дисциплината. От 2001 г. няма първенство, в което възпитаници на училището да не са се окичили с медали в различните категории. Гордост за всички са бившите

ОУ "Йордан Йовков" основано през 1971 година