Управление и учители

 

ДИРЕКТОР:

ЖИВКО ЖЕЧЕВ – директор

Начална педагогика в ШУ „К. Преславски” – Шумен

В ОУ „Йордан Йовков” от 1994г

Тел. за контакти 058 662751

Мобилен телефон: 0879 141 259

 

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР:

МИГЛЕНА ПЕНЕВАпомощник директор

Музикална педагогика  в АМТИИ – гр. Пловдив

В ОУ „Йордан Йовков” от 1991г

Тел. за контакти 0884 015 704

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Иванка Бойчева Петкова –  старши учител в подготвителна група
Предучилищна педагогика в ШУ „К. Преславски”
Начална училищна педагогика в СУ „Кл. Охридски”
С ПКС – III степен
В ОУ „Йордан Йовков” от 1995г

Иванка Райкова Еренозова – страши учител в начален етап
Предучилищна и начална училищна педагогика в ШУ „К. Преславски”
В ОУ „Йордан Йовков” от 1994г.

Пенка Цветанова Дянкова – учител в начален етап

Предучилищна и начална училищна педагогика –в ШУ „К. Преславски”

В ОУ „Йордан Йовков” от 2012г

С ПКС – V степен

Миглена Стоянова Желязкова – страши учител в начален етап
Начална училищна педагогика в ШУ „К. Преславски”
Интеркултурно образование в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград
В ОУ „Йордан Йовков” от 1994г.
С ПКС – II степен

Димитричка Боева Станчева – страши учител в начален етап
Начална училищна педагогика в ШУ „К. Преславски”
В ОУ „Йордан Йовков” от 1995г.
С ПКС – V степен
Ръководител на група за ромски фолклор, музика и танци

Ема Асенова Панаирджиева – страши учител в начален етап
Начална училищна педагогика в ШУ „К. Преславски”
В ОУ „Йордан Йовков” от 1994г.
С ПКС – III степен

Димитър Николов Иванов –   старши възпитател в начален етап
Начална училищна педагогика в ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен
Начелен учител със специализация по труд и творчество
В ОУ „Йордан Йовков” от 1992г.
С ПКС – II степен

Цветомир Йорданов Стефанов – старши възпитател в начален етап
Начална училищна педагогика в ШУ „К. Преславски” – гр. Шумен
В ОУ „Йордан Йовков” от 1996г.

Надежда Ивелинова Байрамалиева –  младши възпитател в начален етап

Начална училищна педагогика  в ШУ „К. Преславски” – Шумен

В ОУ „Йордна Йовков” от 2012г

 

Красимира Стоянова Костадинова –младши възпитател в начален етап

Начална училищна педагогика в Славянски университет

В ОУ „Йордна Йовков” от 2014г

Румяна Иванова Сивкова – старши учител по български език и литература
Българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
В ОУ „Йордан Йовков” от 1984г.

Анна Илиева Янакиева – учител по български език и литература

Българска филология с втора специалнот руски език в ШУ "К. Преславски"

в ОУ "Йордан Йовков" от 2009г

С ПКС – V степен

 

Райна Христова Митева – учител по английски език

Английски език в 5-8 клас – ШУ „К. Преславски”

В ОУ „Йордан Йовков” от 2011г


Златка Христова Ганева – старши учител по немски език
Български и немски език в ППИ – гр. Силистра
В ОУ „Йордан Йовков” от 1992г.

Димка Христова Каменова – старши учител по математика
Математика в ПУ „ П. Хилендарски”
В ОУ „Йордан Йовков” от 1989г.

Мима Костадинова Рачева – завеждащ компютърен кабинет
Информатика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,

Учител по изобразително изкуство
В ОУ „Йордан Йовков” от 1995г.
С ПКС – V степен

Красимира Димитрова Митева – старши учител по история и география
История във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
В ОУ „Йордан Йовков” от 2004г.

Галина Димитрова Златева – старши учител по химия, физика, биология
Химия и физика въвВПИ „К. Преславски” –гр. Шумен
В ОУ „Йордан Йовков” от 1986г.
С ПКС – II степен

Миглена Стоянова Пенева – старши учител по музика, ДТИ
Музикална педагогика в АМТИИ – гр. Пловдив
Ръководител на Вокална група

В ОУ „Йордан Йовков” от 1991г.
С ПКС – IV степен

 

Атанас Маринов Даскалов – страши учител по физическо възпитание
Национална спортна академия

Ръководител секция футбол и волейбол
В ОУ „Йордан Йовков” от 1996г.

 

Жанета Иванова Георгиева – старши учител по физическо възпитание
Национална спортна академия
Треньор на секцията по вдигане на тежести
В ОУ „Йордан Йовков” от 1995г.
С ПКС – IV степен

 

Павлета Христова Митева – старши учител по специалните предмети в професионалната паралелка
Педагогика на обучението по техника и технология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

В ОУ „Йордан Йовков” от 2005г

С ПКС – V степен

ОУ "Йордан Йовков" основано през 1971 година